Karczma Mnicha

logo

 Zapraszamy do nowo otwartej Karczmy pięknie położonej w Nowej Słupi przy wejściu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego "drogą królewską na Święty Krzyż".

Karczma Mnicha to obiekt gastronomiczno-wypoczynkowy położony na wschodnim zboczu Łysej Góry Pasma Świętokrzyskiego w historycznej miejscowości Nowa Słupia. Osada ta w pierwszych wiekach n.e. była silnie związana z ośrodkiem hutnictwa żelaza. Samo miasteczko powstało ok. 1350r. dzięki mnichom benedyktyńskim, którzy osiedlili się w klasztorze na Łyścu. Kult relikwii drzewa Krzyża Świętego od tego czasu pielgrzymowali tu królowie, książęta i możnowładcy.

Droga z osady Nowa Słupia wiodła do granic lasu na stoku Łysej Góry. Prowadzący pielgrzymki mnichowie benedyktyńscy zatrzymywali się tu na odpoczynek zażywając "jadła i napitku" przed dalszą podróżą. Właśnie to miejsce jest znane z tradycji odpoczynku i pożywiania się.

Obecni strudzeni drogą pątnicy, turyści oraz indywidualni uczestnicy pielgrzymek i wycieczek znajdą chwile wytchnienia i odpoczynku w Karczmie Mnicha, zgodnie z wielowiekowymi zwyczajami grzeczności, pobożności i kultury. Karczma nawiązuje do tradycji pielgrzymkowych i turystycznych. Położona tuż pomiędzy kamienną figurą św. Emeryka a wejściem do Świętokrzyskiego Parku Narodowego daje możliwość do zrelaksowania się jak również do przemyśleń nad sensem życia i przemijaniem. Kulturalna i dyskretna zarazem obsługa oraz niezapomniany raj dla podniebienia sprawiają, że nie da się przejść obojętnie obok Karczmy Mnicha. To miejsce, w którym spełnią się wszystkie Twoje zachcianki i najskrytsze marzenia.